BDO - יעוץ מס, הנהלת חשבונות וחשבי שכר


לימוד ייעוץ מס
יועץ מס הוא איש מקצוע המוכר באופן רשמי בפנקס יועצי המס. יועץ מס מייעץ לעצמאים, שכירים, עסקים וחברות לגבי נושאים הקשורים למיסוי ומסייע בהתנהלות השוטפת של הנהלים, החוקים, הדו"חות והטפסים השונים.
לימודי ייעוץ מס בבית הספר לפיננסים של BDO מכין את הסטודנטים לבחינות ההסמכה ליועצי מס מטעם נציבות מס הכנסה.
סטודנט המסיים לימודיו, עומד בהצלחה בבחינות ההסמכה ומשלים תקופת התמחות במשך שנה זכאי לרישיון יועץ מס ולייצג לקוחות בפני פקידי רשות המיסים.

קורס מנהל חשבונות בכיר

קורס מנהלי חשבונות מיועד למעוניינים להשתלב כמנהלי חשבונות בחברות,ארגונים ועמותות.
הקורס מכשיר לבחינת ההסמכה של מנהל חשבונות בכיר מטעם לשכת יועצי המס.
במסגרת הלימודים יינתנו כלים יישומיים ומקצועיים שיכשירו את הלומד להובלת נושא החשבונאות בארגון.
הנושאים הנלמדים הינם מגוונים ומשלבים לימוד תוכנות הנה"ח ויישום במחשב, תוך שילוב פרקטיקום במהלך הלימודים (למצטיינים).
הקורס מתקיים באקדמיה לפיננסים של BDO – פירמת ראיית החשבון והייעוץ העסקי המובילה.
הקורס מקנה כלים פרקטיים להבנה וליישום תחום החשבונאות לצד ידע תיאורטי, הכרת הנהלת החשבונות הכפולה לצד היכרות מעשית עם הנהלת חשבונות חד צידית, דוחות כספיים ודיווחים לרשויות.

לימודי חשבות שכר
במסגרת חטיבת השכר של האקדמיה לפיננסים מתקיימים קורסים בסיסיים ומתקדמים בתחום חשבות השכר לאקדמאים בלבד. מרבית המשתתפים בקורסים הם רו"ח, עו"ד ויועצי מס בכירים. הקורסים מכינים את המשתתפים לבחינת חשבות השכר לקבלת תעודת חשב שכר בכיר מטעם לשכת רואי החשבון.


ליצירת קשר וקבלת מידע נוסף לחץ כאן
BDO - יעוץ מס, הנהלת חשבונות וחשבי שכר