תואר ראשון במנהל עסקים B.A


תואר ראשון במנהל עסקים B.A
תוכנית הלימודים: תואר ראשון במנהל עסקים
תוכנית הלימודים במסגרת תואר ראשון במנהל עסקים כוללת כ-122 שעות לימוד סמסטריאליות, שנפרשות על פני שלוש שנים במסגרת לימודי ערב או יום. התכנית היא מגוונת וכוללת לימודי חובה, התמחות ובחירה. התכנית מורכבת מהנדבכים הבאים:
* לימודי בסיס בתחומים השונים של מנהל עסקים: מימון, שיווק, חשבונאות, התנהגות ארגונית, ניהול התפעול, מערכות מידע, יזמות עסקית, ואסטרטגיה.
* לימודי רקע ותשתית כגון מתמטיקה, כלכלה וסטטיסטיקה.
* לימודי התמחות (שיווק, מימון, חשבונאות או יזמות וחדשנות)
* לימודי בחירה כולל סיור לימודי לסין ולהודו, סמינר מצטיינים, עסקים בינלאומיים ועוד.
* קורסים לסיכום התואר: סמינר, פרויקט, וקורס נושאים נבחרים בשיתוף עם התעשיה

התמחויות מיוחדות בתואר ראשון במנהל עסקים 
בסיום שנה א' כל סטודנט יוכל לבחור באחת מארבע התמחויות: שיווק, מימון, חשבונאות ויזמות וחדשנות. קורסי ההתמחות יתפרשו על פני שנים ב' ו-ג'. כדי לסיים את ההתמחות הסטודנטים יצטרכו לללמוד שני קורסי חובה בהתמחות ושלושה קורסי בחירה (מתוך 5). בנוסף הסטודנטים ילמדו את הסמינר, הפרויקט, וקורס נושאים נבחרים מהתעשיה בהתמחות. * תנאי קבלה לכל התמחות הינו ציון 75 בשיעורי המבוא בהתאם להתמחות אותה בחר התלמיד. סטודנט שציונו בקורס המבוא נמוך מ-75 לא יוכל לסיים תואר עם התמחות.

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים מעניק לבוגרי התואר הראשון במנהל עסקים ידע נרחב במגוון תחומי ליבה, כמו גם כלי ניתוח וכלים לקבלת החלטות ארגוניות. ישנו דגש מיוחד אודות המחשת הקשר שבין נושאי הלימוד לבין העולם העסקי, באופן המקנה לבוגריו את היכולות ליישם את שלמדו כשהם יוצאים אל העולם האמיתי.
במסגרת תוכנית הלימודים לתואר ראשון במנהל עסקים ניתן לבחור באחת מארבע חטיבות ההתמחות, סטודנטים שיבחרו להתמחות יקבלו תעודת התמחות.

ליצירת קשר וקבלת מידע נוסף לחץ כאן