האקדמיה לפיננסים - נדל"ן


מסלול לימודים משולב של קורס יזמות נדל"ן וקורס תיווך להוצאת רישיון רשם המתווכים.

מסלול לימודי יזמות נדל"ן BIZ משלב את שני הקורסים:

1.קורס יזמות נדל"ן כמקור הכנסה – נדל"ן PRO
הקורס כולל 12 מפגשים חד שבועיים

2.קורס תיווך 
קורס הכנה לבחינת רשם המתווכים של משרד המשפטים להוצאת רישיון מתווך נדל"ן
הקורס כולל 6 מפגשים חד שבועיים.

נושאי הבחינה שיועברו במסגרת הקורס בתיווך
 • חוק המתווכים, תקנות המתווכים, פרטי הזמנה בכתב, פעולות שיווק.
 • חוק החוזים (כללי), חוק החוזים (תרופות).
 • חוק חוזים אחידים, חוק הגנת הצרכן, תקנות הגנת הצרכן (גודל אותיות בחוזה אחיד).
 • חוק המקרקעין, חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה).
 • חוק התכנון והבניה, חוק שמאי מקרקעין.
 • חוק המכר (דירות), חוק המכר (הבטחת השקעות של רוכש דירות), צו מכר דירות.
 • חוק הגנת הדייר.
 • חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), חוק הירושה.
 • חוק יסוד מקרקעי ישראל, חוק מקרקעי ישראל.
 • חוק רישוי עסקים, צו רישוי עסקים.
 • חוק העונשין, חוק ההוצאה לפועל.
 • מושגים ופסקי-דין רלוונטיים.
 • תרגול בחינות ומרתון שאלות לבחינה.

ליצירת קשר וקבלת מידע נוסף לחץ כאן


האקדמיה לפיננסים - נדל"ן